A Selection of Cutting Edge Research on the Benefits of Singing for People with Dementia

1. Een onderzoek naar zingen met mensen dementie en hun zorgverleners, over een periode van 6 weken, in Australië.

1. “Investigating group singing activity with people with dementia and their caregivers” Davidson, J. W. and Fedele, J. (2011 ). University of Western Australia, Australia. Musicae Scientiae, 15(3), 402-422.

A study of a six-week singing program conducted with two groups of adults over 70 with mild to moderate dementia (29 individuals) and their caregivers (19 individuals) in Australia.

  • Persons with dementia engaged in reminiscent story telling 60% of the time after attending the sessions. Mensen met dementie spraken over het verleden  na het samen zingen.
  • 29% of participants experienced improved short-term memory after the sessions. 29% van de deelnemers ervoer een verbeterd kortetermijngeheugen.
  • Participants showed improved social interaction with the facilitator, caregivers, and other participants during the session. Deelnemers lieten een verbeterde sociale interactie zien met de begeleider, de zorgverleners en de andere deelnemers.
  • 89% of participants appeared lucid during the session. 89% van de deelnemers was helder tijdens de zangsessie. 

2. Familiaire groepszang, de invloed van zingen op stemming en sociaal gedrag van dementerenden met gedrag- en stemmingsveranderingen.

2. “Familiar group singing: Addressing mood and social behaviour of residents with dementia displaying sundowning” Lesta, B. & Petocz, P. (2006). Carlingford Center for Aged Care and Hornsby Ku-ring-gai Care Association – Macquarie University, Sydney. Australian Journal of Music Therapy, Volume 17, 2006.

Female residents diagnosed with mid-stage dementia that participated in thirty-minute groups consisting of singing of preferred songs experienced: Het zingen van favoriete liedjes had de volgende resultaten.

  • Significantly reduced negative sundowning behavior. Veel minder last van gedrags-  en stemmingsveranderingen.
  • Increased positive mood and wellbeing. Toegenomen positieve stemming en welbehagen.
  • Increased appropriate social behaviors. Toegenomen gewenst sociaal gedrag.
  • Improved overall quality of life. Toegenomen kwaliteit van leven.