Zingen is goed voor de ziel- en voor je geheugen!

Zingen is goed voor de ziel- en voor het geheugen, volgens een recent onderzoek, gepubliceerd in the journal of Alzheimer’s disease.

geheugenIn dit onderzoek werd vastgesteld dat ouderen met milde tot gemiddelde dementie verbetering ervoeren van het werkgeheugen na het ontvangen van een 10-wekelijks traject waarin zij en hun zorgverleners muzikale coaching ontvingen.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Helsinki in Finland, deden 89 individuen mee, die leden aan dementie in verschillende fasen. Zowel de dementerenden als hun zorgverleners ontvingen deze muzikale coaching.

De coaching bestond uit zingen en het luisteren naar bekende liedjes

De onderzoekers evalueerden systematisch de impact van de mate van dementie, de leeftijd van de deelnemers, de situatie waarin ze zich bevonden qua zorg en  hun voormalige muzikale scholing. Verder ontvingen de deelnemers uitgebreide neuropsychologische tests; stemming en kwaliteit van leven werden zowel tijdens als na de muzikale interventie onderzocht.

De resultaten maakten duidelijk dat zingen een positieve invloed heeft op het werkgeheugen, en dat het niet uitmaakt of de deelnemer voorheen al muzieklessen of zanglessen heeft gevolgd. De positieve effecten waren vooral meetbaar bij mensen met een milde vorm van dementie en jonger dan 80 jaar.

Nog een uitkomst van het onderzoek was,  dat het zingen of het luisteren naar muziek leidt tot  verlichting van depressie bij mensen met lichte Alzheimer. Het luisteren naar muziek had ook een positieve invloed op algemeen welzijn en werkgeheugen van mensen met een  middelzware dementie.

Volgens het hoofd van het onderzoek, dr Teppo Särkämö, is het voor mensen in een vroeg stadium van dementie, heel goed om bezig te zijn met muzikale activiteiten. Het aanmoedigen van zingen in een koor, of een verpleeghuis dat veel muzikale activiteiten aanbiedt, zou een groot verschil kunnen maken voor mensen in vroeg stadium van dementie.

Voor mensen in een later stadium van dementie is volgens Särkämö het luisteren naar muziek een makkelijkere manier om een verschil te maken.

Bron:  Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Kurki M, Johnson JK, Rantanen P. Clinical and Demographic Factors Associated with the Cognitive and Emotional Efficacy of Regular Musical Activities in Dementia 2015

 

 

 

Singing is good for the soul — and for memory — according to a recent study published in the Journal of Alzheimer’s Disease. The study found that elderly individuals with mild to moderate dementia experienced improvements in their working memory after they received a 10-week music coaching intervention.

For the study, researchers from the University of Helsinki in Finland recruited 89 individuals with various degrees of dementia and their caregivers to receive musical coaching over the course of 10 weeks. Coaching included either regular singing or listening to familiar songs, the press release reported.

The researchers also systematically evaluated the impact of dementia severity, age of volunteers, their care situation, and their previous musical experience, in order to measure who benefited most from the musical intervention. In addition, the volunteers received extensive neuropsychological testing; mood and quality of life measures were performed both during and after the musical intervention.

Results revealed that singing was beneficial to the volunteers’ working memory, regardless of whether or not they had ever played a musical instrument or taken singing lessons. These effects were especially prominent in those with mild dementia and those who were younger than 80. In addition, the act of singing or listening to music was also found to alleviate depression in volunteers with mild Alzheimer’s-type dementia. Music listening was also beneficial in supporting general cognition and working memory in volunteers with moderate dementia.

In an email to Medical Daily, lead researcher Dr.Teppo Särkämö explained that in the early stages of dementia, when the cognitive impairments are still relatively mild, musical activities that are engaging and stimulating can be very beneficial. According to Särkämö, even something as simple as encouraging singing in a community choir, or nursing homes providing more musical activities, could help to make a difference for patients with the early onset dementia.

“In the later stages of dementia when the cognitive deficits are more severe, music listening could be a more easily applicable way,” Sarkamo wrote.

The healing benefits of music were notably represented in the 2014 independent documentary, “Alive Inside: A Story of Music and Memory.” The film, which was a contender at the 2014 Sundance Film Festival, explores just how much of an effect music can have on Alzheimer’s and dementia patients. In the film, viewers can watch otherwise quiet and secluded patients light up after music is integrated to their nursing homes.

Source: Särkämö T, Laitinen S, Numminen A, Kurki M, Johnson JK, Rantanen P. Clinical and Demographic Factors Associated with the Cognitive and Emotional Efficacy of Regular